Działania Kolpingowskiego Klubu Seniora w Luborzycy

Lis 20, 2017 | KKS

Kolpingowski Klub Seniora powstał z inicjatywy 6 seniorek – liderek, uczestniczek projektu „Nie tacy straszni jak nas malują – Seniorzy dla Seniorów’’, który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2012 r. przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Chełmku w partnerstwie ze Związkiem Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce.
Projekt obejmował warsztaty rozwoju osobistego, komputerowe, planowania strategicznego i zarządzania zespołem.
Akt Założycielski z seniorkami – liderkami podpisali Robert Prusak, przewodniczący Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce oraz wójt gminy Marek Jamborski w dniu 1 grudnia 2012 r., który wręczono na uroczystości związanej z obchodami 20-lecia założenia Stowarzyszenia Rodzina bł. Adolfa Kolpinga w Luborzycy. Tak się rozpoczęła działalność KKS Luborzyca.

Rok 2012

Spotkania w KKS odbywały się regularnie co tydzień. Jesteśmy grupą, działającą na naszym terenie, mającą ciekawe propozycje zajęć, otwartą na współpracę międzypokoleniową.

Działalność KKS ukierunkowana jest głównie na:
– edukację społeczną i zdrowotną,
– promocję aktywnego i zdrowego stylu życia,
– rozwój zainteresowań i talentów,
– różnego rodzaju kursy (np. komputerowe, językowe).

Rok 2013

Od początku 2013 r. seniorki zainicjowały gimnastykę dla osób starszych, która trwa do dziś. W 2013 r. w okresie od czerwca do grudnia trwał projekt „Lokalny Senior – Aktywny Europejczyk”, w którym uczestniczyło 14 osób. W ramach projektu mogły one skorzystać z kursu języka angielskiego, gimnastyki itp. Projekt zakończył się wizytą studyjną w Gdańsku w zaprzyjaźnionej Rodzinie Kolpinga. Efektem tego projektu było zdobycie umiejętności do dalszego rozwoju działalności KKS.
W 2013 r. przedstawicielka KKS Luborzyca uczestniczyła w zajęciach Akademia 50+ – głównie w szkoleniach, dotyczących bloku tematycznego związanego z organizacjami NGO tj.
– bank a organizacja NGO,
– partnerstwo-współpraca zamiast konkurowania,
– fundusze NGO,
– PR w organizacjach pozarządowych.

Jako członek i przedstawiciel Rodziny Kolpinga w Luborzycy oraz liderka KKS uczestniczyłam w projekcie realizowanym przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej pt. ”Myśl Solidarnie –Działaj Lokalnie” w okresie od marca 2013 r. do lutego 2014 r. Realizatorami tego projektu byli Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce, Międzynarodowe Dzieło Kolpinga oraz Dzieło Kolpinga w Szwajcarii.
Celem projektu było zwiększenie wiedzy na temat problemów globalnych i aktywności społeczności lokalnych poprzez wdrożenie programu edukacji globalnej wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W lipcu 2013 r. odbył się wspólny wyjazd członków na nagranie do Radia Kraków dot. Camino – wędrówki drogami św.Jakuba (audycja była na antenie pod koniec lipca 2013 r.).

Rok 2014

W okresie czerwiec – grudzień 2014 r. członkowie naszego KKS uczestniczyli w kolejnym projekcie pt. „Trzy aspekty profilaktyki zdrowotnej wśród seniorów – wiedza, umiejętności i ruch”, realizowanym przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020.

W 2014 r. przedstawicielka KKS Luborzyca uczestniczyła w konferencji pt. „Seniorzy aktywni społecznie’’ realizowanym przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych „Mila” z Krakowa. Główny panel dyskusyjny odbył się na temat: ”Jak angażować seniorów w rozwój lokalny?”.

Od 01 września do 30 listopada 2014 r. w wyniku konkursu grantowego w ramach projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich –Małopolska Lokalnie KKS Luborzyca uczestniczył w projekcie pt. ”Nie bój się myszy”. W warsztatach komputerowych uczestniczyli seniorzy 60+, zarówno kobiety jak i mężczyźni, i to pozwoliło na wzajemne poznanie się, wymianę doświadczeń, a przede wszystkim spowodowało wzrost pewności siebie i możliwość dostępu do informacji on-line.

Rok 2015

Udział członka KKS w 80 godzinnym cyklu szkoleniowym Akademia NGO w ramach projektu „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość w Jedności” – styczeń–luty 2015 r. Główną ideą tego projektu było wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju „Powiatu Krakowskiego”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – współfinansowany przez Unię Europejską i realizowany w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji „MISTIA”.

Uczestnictwo w projekcie „Seniorzy Aktywni Lokalnie” w okresie maj-grudzień 2015 r., realizowanym przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych „MILA” Kraków. Przedmiotowy projekt był kontynuacją projektu „Seniorzy Aktywni Społecznie” z 2014 roku.
W ramach projektu odbyły się warsztaty dla liderów, pracujących z osobami starszymi, omawiające np.:
– dobre praktyki w zakresie angażowania seniorów w życie społeczności lokalnej,
– dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu jako narzędzie aktywizacji seniorów w społeczności lokalnej.
Odbyły się wizyty studyjne w:
– „Krainie Rowerowej”,
– „Manufakturze Różanej”,
– „Manufakturze Moje Owoce”,
które zostały sfinansowane dotacjami projektowymi.

W dniach 21-23 sierpnia 2015 r. odbyła się Kolpingowska Senioriada w Heluszu-Jarosław, w której uczestniczyli również członkowie KKS Luborzyca. Przedmiotowa Senioriada była spotkaniem z uczestnikami Rodziny Kolpinga na Ukrainie. Praca w grupach spowodowała wypracowanie założeń współpracy KKS-ów w Polsce oraz możliwości współpracy w zakresie działań prosenioralnych między Dziełem Kolpinga w Polsce i Dziełem Kolpinga na Ukrainie.

11-12.09.2015 r. Tarnów – szkolenie „Wolontariat Seniorów”

Uczestnictwo w projekcie „Partycypacja Przyjazna Seniorom”:
– warsztaty w zakresie budowania Rad Seniorów oraz inne formy partycypacji,
– włączanie społeczne seniorów w środowisku lokalnym,
– 27-29.10.2015 r. wizyta studyjna we Wrocławiu – poznanie działalności Wrocławskiego Centrum Seniora oraz jak działa Rada Seniorów.

Rozpoczęliśmy cykl spotkań „Historia Mojej Małej Ojczyzny”. Pierwsze spotkanie odbyło się 12.11.2015 r. pt. „Nazwy miejscowości naszej gminy i ich pochodzenie”, które poprowadził historyk Jerzy Kozik.

7.22-23.11.2015 r. III Kolpingowska Senioriada pod hasłem „Tworzenie sieci Kolpingowskich Klubów Seniora”.

Rok 2016

KKS w okresie od czerwca do listopada był uczestnikiem projektu pt. „Rękodzieło – uczymy się od siebie nawzajem”, który był realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Celem projektu było zwiększenie aktywności osób 60+ w środowisku lokalnym, rozwój umiejętności manualno-rękodzielniczych oraz promocja i rozwój wolontariatu.

W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 r. KKS Luborzyca uczestniczył w projekcie pt. ”Kolpingowski Program Wsparcia Seniorów”, współfinansowany w ramach programu ASOS na lata 2014-2020 – realizatorem projektu był Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Cel działań projektowych to rozwój usług społecznych, świadczonych przez osoby starsze na rzecz osób starszych.

Działalność Kolpingowskiego Klubu Seniora jest ściśle powiązana z działalnością Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Luborzycy, ponieważ członkowie stowarzyszenia są również członkami klubu seniora.

W ciągu roku uczestniczymy w wielu wspólnych imprezach lokalnych nie tylko jako członkowie Stowarzyszenia, ale również jako członkowie KKS-u, np.:
– uroczystości parafialne,
– gminne dożynki,
– występy grupy teatralnej,
– festyny,
– spotkania integracyjne.

Udzielamy się również w innych organizacjach, działających na terenie naszej gminy np. w Kołach Gospodyń Wiejskich, w Stowarzyszeniu „Nasze Łuczyce”, w Klubie Emerytów i Rencistów.

Współpracujemy ze Związkiem Emerytów i Rencistów w Nowej Hucie i dlatego mamy możliwość skorzystania z zaproszeń na:
– bezpłatne oglądanie prób generalnych w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie,
– wycieczki (święto kwitnącej jabłoni, święto kiszonej kapusty w Charsznicy, pieczenie ziemniaka w Trzyciążu, konkurs palm wielkanocnych w Lipnicy Murowanej),
– wyjazdy na kąpiele zdrowotne do Solca Zdroju.

Marianna Jasiówka
KKS Luborzyca