Kolpingowska Senioriada

Gru 20, 2017 | KKS, Niedzielny Obiad

Praktyczne aspekty wdrażania projektu „Czasy Wam pokażą, co należy czynić – solidarni z seniorami”, były tematem Senioriady w dniu 14 grudnia 2017 r.

Obejmowała ona podsumowanie realizacji działań współfinansowanych ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych w zakresie opieki merytorycznej nad seniorami w Kolpingowskich Klubach Seniora. Działania te to animacja usług społecznych, budowanie grup samopomocowych, program kulturalny i akcja „Niedzielne Obiady”.

Beneficjentami byli seniorzy 60 + z następujących miejscowości: Bochnia, Brzesko, Chełmek, Dębno, Jarosław, Kraków – Nowy Bieżanów, Kraków Klub Celtycki, Luborzyca, Oświęcim, Poręba Żegoty, Maków Podhalański, Wadowice – zrzeszeni w Kolpingowskich Klubach Seniora, i osoby zaproszone do udziału ze środowiska lokalnego w wyniku rozpoznania potrzeb.

Senioriadę otworzył moderator Sekretarz Naczelny ZCDK Krzysztof Wolski, który powitał zebranych i ogłosił rozstrzygnięcie konkursu na Instytucję Przyjazną Seniorom. Decyzją Rady oceniającej złożone wnioski tytuł ten przypadł Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego. Był on obecny na sali i osobiście podziękował za wyróżnienie, które go niezmiernie ucieszyło.

W zagadnienia usług społecznych wprowadziła zebranych Magdalena Szczudło i poprzez warsztaty wzbogaciła wiedzę seniorów. Model usług społecznych omówiła Anna Nawrot ze Stowarzyszenia „Pro Ethica” z Rudy Śląskiej.

Po niej wystąpił Szczepan Kasiński, podsumowując akcję „Niedzielne obiady” jako dobrą praktykę usług społecznych. Pomagała mu w tym Grażyna Rzepka-Płachta, przytaczając konkretne przykłady z KKS w Bochni, która przedstawiła też podsumowanie i plany na przyszłość.

Istotna była też prezentacja przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Krakowa na temat założeń konkursu Małopolskie Innowacje Społeczne. Zachęciła ona uczestników do aplikowania po fundusze na rozwój ich lokalnych środowisk.

Następnie prezentowały swoją działalność inne KKS-y, co ożywiło dyskusję, wnosząc interesujące pomysły i sugestie. Była to bardzo ciekawa wymiana doświadczeń w zakresie integracji przy stole – pokazała trudności, ale i wiele pozytywów, które przemawiają za kontynuacją działań.

Na zakończenie Rodzina Kolpinga i KKS z Luborzycy z okazji Roku Kościuszkowskiego wspaniale zaprezentował widowisko „Z historią w przyszłość”, przybliżające pierwsze dniu Insurekcji, która rozgrywała się na tamtych terenach. Aktorzy amatorzy poprzez bardzo emocjonalne wykonanie wzbudzili wielki entuzjazm zgromadzonych.

Marianna Sitek