Zostań Wolontariuszem

Przyjdź na obiad. Porozmawiaj. Posłuchaj.
Podaruj swój czas i obecność.


Poznaj
naszych Seniorów

Jak to zrobić? Wystarczy skontaktować się z wybranym Kolpingowskim Klubem Seniora. Poniżej zamieszczamy listę kontaktową i krótkie opisy poszczególnych KKS.

Zapraszamy!

Kolpingowki Klub Seniora

przy Stowarzyszeniu „Rodzina Kolpinga” w Brzesku

Kontakt: tel.+ 48 14 68 62 302, brzesko@kolping.pl

Kolpingowski Klub Seniora

przy Rodzinie Kolpinga w Bochni

Kontakt: tel.+ 48 14 635 11 17, bochnia@kolping.pl

Od grudnia 2013 r. działa Kolpingowski Klub Seniora w Bochni. Spotkania członków Klubu odbywają się w poniedziałki o godzinie 10:00. W ramach działań Klubu organizowane są wyjazdy, odczyty, prelekcje, spotkania Seniorów. We współpracy z innymi lokalnymi Stowarzyszeniami – Rodzinami Kolpinga została wystawiona sztuka teatralna oraz zorganizowany koncert kolęd.

Co kilka miesięcy organizowane i przeprowadzane są warsztaty z obsługi komputera i Internetu dla Seniorów, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Zajęcia prowadzi w ramach wolontariatu członkini stowarzyszenia. Podjęto również współpracę ze Szkołą Podstawową nr 2 organizując międzypokoleniowe zajęcia komputerowe, na których Seniorzy przy wsparciu uczniów uczyli się zakładania oraz obsługi poczty email. Od 2012 roku osoby starsze uczestniczą również w kursach języka angielskiego dla Seniorów, które prowadzone są w ramach odpłatnej działalności statutowej.

Kolpingowski Klub Seniora

przy Rodzinie Kolpinga w Chełmku

Kontakt: Halina Liszka; tel. 696 782 799, Dorota Pietrzyk; tel. 698 368 523

Klub powstał 14 listopada 2012 r. z inicjatywy 6 seniorek-liderek uczestniczek projektu koordynowanego przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Chełmku. Od samego początku wyraźnie zaznaczył się na arenie działań trzeciego sektora chełmeckiej społeczności. Klub tworzą osoby pełne pasji: doświadczone matki i babcie, artystki, turystki, poetki, miłośniczki gór i dwóch kółek, zaangażowane w działania na rzecz innych, ogarnięte radością wspólnego przebywania i wcielające w życie nieszablonowe pomysły.

W styczniu 2013 r. Kolpingowski Klub Seniora w Chełmku został wyróżniony statuetką „Lider 2012”, przyznawaną przez Gminę Chełmek.

Działania Klubu:

 • wyprawy turystyczne i krajoznawcze, głównie regionalne
 • nordic walking, czyli chodzenie z kijkami
 • wyprawy rowerowe
 • spotkania artystyczne w siedzibie Klubu
 • wykłady tematyczne dot. kultury regionu, działań społecznych
 • zajęcia artystyczno-hobbystyczne
 • wspólny udział seniorek w wystawach, wernisażach oraz seansach filmowych

Kolpingowki Klub Seniora

przy Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Dębnie

Kontakt: 665 110 234

Kolpingowski Klub Seniora

przy Rodzinie Kolpinga w Jarosławiu

Kontakt: poczta@chrystuskrol.com, tel. 166212703, Barbara Bąk.

Nasz Klub działa od 2013 roku i powołany został z inicjatywy Proboszcza Parafii ks. Prałata Andrzeja Surowca – Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Jarosławiu. Klub skupia 32 członków, w tym aktywnie i systematycznie działających w pracach klubu – 25.

Kolpingowski Klub Seniora zintegrował ludzi starszych z naszej parafii, których łączą wspólne zainteresowania w ramach programu „U Kolpinga seniorzy razem, aktywnie i twórczo” motywował osoby zrzeszone w klubie do podjęcia aktywności fizycznej, artystycznej i intelektualnej.

Nasza działalność skupia się wokół „kawiarenki Seniora” i polega głównie na: dyskusjach przy kawie i herbacie, czytaniu fragmentów literatury polskiej i światowej, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, słuchaniu muzyki rozrywkowej i klasycznej, a przede wszystkim na rozmowach z drugim człowiekiem pozwalających na dzielenie się troskami i osiągnięciami życiowymi i wymianie doświadczeń. Prowadzeniu grup zainteresowań, w których można rozwijać swoje pasje i wzbogacać umiejętności artystyczne.

Oprócz wymienionych przedsięwzięć realizowano zarówno te wynikające z Projektów jak również z przyjmowanych miesięcznych planów pracy klubu.

Wymienić tu należy:

 • udział w szkoleniach organizowanych przez Centralny Związek dzieła Kolpinga w Polsce;
 • seniorzy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym środowiska poprzez przygotowywanie i prezentowanie programów artystycznych w tym również działalność chóru seniora.
 • klub prowadzi aktywną działalność rekreacyjno- sportową poprzez organizację zajęć zarówno w sali sportowej jak również w terenie,
 • szczególnym zainteresowaniem członków cieszą się organizowane przez klub wycieczki turystyczne.

Do chwili obecnej zorganizowano:

 • pielgrzymkę szlakiem św. Jana Pawła II w tym Kraków- Łagiewniki – Wadowice, wycieczki – w Bieszczady, w Pieniny oraz do Nałęczowa Kazimierza i Sandomierza.
 • wymianę doświadczeń z klubem seniora ze Stalowej Woli w tym celu zorganizowano m.in. spotkanie w Parafialnym Ośrodku Rekreacyjno- Wypoczynkowym w Heluszu, oraz w Tarnobrzegu;
 • organizowanie corocznych obchodów Dnia Seniora;
 • coroczny udział w przygotowaniach do Orszaku Trzech Króli organizowanym na terenie Jarosławia przez naszą Parafię.

Spotkania klubowe odbywają się w każdy wtorek miesiąca w godzinach: 15.00 – 18.00.

Kolpingowki Klub Seniora w Luborzycy

przy Rodzinie Kolpinga w Luborzycy

Kontakt: Marianna Jasiówka, tel. 605 351 323

Klub powstał 1 grudnia 2012 roku z inicjatywy 6 seniorek – liderek uczestniczek projektu, przeprowadzonego przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Tworzą go osoby doświadczone w działaniach społecznych na rzecz społeczności lokalnej, pełne energii i zapału do pracy.

W listopadzie 2012 roku seniorki-liderki pozyskały pomieszczenie w Szkole Podstawowej im. 600-lecia UJ w Luborzycy, które zaadaptowały na Kolpingowski Klub Seniora. Od tamtego czasu spotkania w Klubie odbywają się regularnie co tydzień. Od początku stycznia 2013 r. seniorki zainicjowały rytmikę dla osób starszych, która przyciąga coraz większą liczbę osób. Dzięki uczestnictwie 14 osób z Klubu w projekcie „Lokalny Senior – Aktywny Europejczyk” udało się zorganizować cykliczny kurs języka angielskiego (wtorek, godz. 17.00) oraz zajęcia fizyczne (czwartek, godz. 18.00). Dodatkowo KKS organizuje raz w miesiącu spotkania z cyklu Zdrowie Seniora oraz spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Seniora. Członkowie Klubu biorą udział w innego rodzaju warsztatach i projektach dla osób starszych, dostępnych w Małopolsce, a swoją wiedzą i nabytymi umiejętnościami dzielą się z pozostałymi członkami.

Działalność Klubu ukierunkowana jest m.in. na:

 • edukację społeczną i zdrowotną
 • promocję aktywnego i zdrowego stylu życia
 • rozwój zainteresowań i talentów
 • integrację międzypokoleniową
 • organizowanie spotkań i imprez integracyjnych
 • kursy językowe
 • kursy komputerowe
 • adekwatne do wieku, stopnia sprawności oraz zainteresowań członków Klubu.

Kolpingowki Klub Seniora

przy Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu

Kontakt: oswiecim@kolping.pl

Kolpingowki Klub Seniora w Nowym Bieżanowie

przy Rodzinie Kolpinga Nowy Bieżanów

Kontakt: nbkrakow@kolping.pl

Kolpingowki Klub Seniora

przy Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga „Klub Celtycki”

Kontakt: krakowkc@kolping.pl

Kolpingowki Klub Seniora w Makowie Podhalański

przy Stowarzyszeniu Rodziny Kolpinga

Kontakt: makow@kolping.pl

Kolpingowki Klub Seniora

przy Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga w Porębie-Żegoty

Kontakt: 889 81 15 54

Kolpingowki Klub Seniora w Wadowicach

przy Rodzinie Kolpinga w Wadowicach

Kontakt: Tel.: 33 873 21 10, wadowice@kolping.pl

Motto Klubu Seniora:
„KOCHAJ CZŁOWIEKA I KOCHAJ BOGA,
BO TO NAJPROSTSZA DO NIEBA DROGA.”

Zgodnie z założeniami projektu „ Aktywni lokalnie, myślący globalnie”, okres edukacyjno – przygotowawczy dobiega końca. Powstają nowe Kolpingowskie Kluby Seniora. Projekt finansowany jest przez ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, a realizowany jest przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce, za pośrednictwem pięciu Rodzin Kolpinga działających w południowej części naszego kraju. Rodzina Kolpinga z Wadowic jest jedną z tej piątki.

Projekt przeznaczony jest dla seniorów w wieku 60+ . W naszym wadowickim Stowarzyszeniu R. K. w projekcie uczestniczyło 13 osób. Zgodnie z założeniami projektu beneficjenci uczestniczyli w warsztatach rozwoju osobistego „Dojrzałość na czasie”, w kursie komputerowym „ e- Senior”, oraz warsztatach edukacji globalnej „ Senior – społeczeństwo – system”. Na spotkaniach w Gdańsku, w Luborzycy pod Krakowem i w wadowickim Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga przygotowano liderów Kopingowskich Klubów Seniora. Osoby te musiały zdeklarować chęć działania w projekcie, aktywny udział w organizowaniu klubu oraz być w wieku 60 plus.

Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o utworzeniu Kolpingowskiego Klubu Seniora jako kolejnej z sekcji działania. W połowie grudnia 2013 roku odbyło się uroczyste spotkanie inauguracyjne Klubu.

Zrealizowane działania:

1. Warsztaty rozwoju osobistego „ Dojrzałość na czasie”
2. Wizyta studyjna w R.K. Gdańsk.
3. Zakładanie , finansowanie i prowadzenie KKS
4. Warsztaty „e-Senior” w Wadowicach
5. Warsztaty „Senior – społeczeństwo – system” – działania na rzecz zrównowazonego rozwoju i aktywizacji seniorów

Spotkanie z Seniorem

Wspólne wyjścia do kina, teatru, muzeum – Seniorzy są kreatywni i inspirujący! Mają ogromne doświadczenie życiowe, którym mogą się podzielić. Przeżyli, to co młodzież nazywa “historią”. Interesują się różnymi tematami, a wśród wielu z nich nie bez powodu mogą uważać się za ekspertów.
Zapraszamy na Spotkanie z Seniorem – nasz blog, na którym można znaleźć wszystko to, co bliskie sercu Seniora i nie tylko. Miłej lektury!

Kolpingowska Senioriada

Praktyczne aspekty wdrażania projektu „Czasy Wam pokażą, co należy czynić – solidarni z...
Czytaj więcej

Niedzielny Obiad w Dębnie

W Niedzielnym Obiedzie, który miał miejsce w środę 13 grudnia 2017 roku, wzięło udział 22 seniorów...
Czytaj więcej

Seniorska Rodzina

„Życie jest piękne, gdy się żyć umie – gdy jedno serce drugie rozumie”… i...
Czytaj więcej

Niedzielny Obiad zorganizowany przez KKS Kraków – Nowy Bieżanów

W dniu 3 grudnia 2017 roku Rodzina Kolpinga w Krakowie – Nowym Bieżanowie, zrealizowała miłe...
Czytaj więcej

Kolpingowski Klub Seniora w Chełmku

Klub Seniora jest czynny w czwartki i w II, IV wtorek od 15:00 do 17:00. Do klubu regularnie...
Czytaj więcej